วัดวังดินสอ

เส้นทางการเดินทาง ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก หากจากตัวจังหวัดพิษณุโลก 25 กิโลเมตร มุ่งตรงสู่ทิศเหนือก่อนถึงสกุโณทยาน น้ำตกใฝ่สีทอง

ข่าวสาร & กิจกรรม

13

เม.ย.

สรงน้ำพระวันสงกรานต์

ประเพณีสรงน้ำพระ วันมหาสงกรานต์ของทุกปี วัดและชุมชนร่วมสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ไทยที่จัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

Read More

19

พ.ค.

ทำบุญวันพระ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ มีการส่งเสริมให้มีการรักษาศีล ฟังธรรมในวันพระ เพื่อให้ญาติโยมได้ปฏิบัติความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใสยินดี

Read More

1

มิ.ย.

ปฎิบัติธรรม

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดวังดินอ ร่วมกับ วัดคลองเรือ จัดกิจกรรมการปฏบัติธรรม ฟังธรรม เดินธุดงค์

Read More

ภาพกิจกรรม

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

สถานที่ตั้ง